Średnia krajowa, jak jest obliczana?

Z pojęciem średniej płacy można zetknąć się w wielu sytuacjach. Jest nieodłącznym tematem wiadomości telewizyjnych, radio i prasa również o niej informują, a kwestia przeciętnego wynagrodzenia przewija się także w rozmowach przy rodzinnym stole, w sklepie, przychodni, na przystanku autobusowym i wszędzie tam, gdzie spotykają się ludzie. Czym jednak jest słynna średnia krajowa i w jaki sposób się ją oblicza?

Pojęcie średniej

Średnia jest wskaźnikiem matematycznym, a jej najpopularniejszą postacią jest średnia arytmetyczna. Wszystkie składniki są sumowane, a następnie dzielone przez liczbę tych składników, efektem czego jest właśnie uśredniona wartość. W podobny sposób obliczane jest także przeciętne wynagrodzenie.

Średnia krajowa – dane potrzebne do wyliczenia tej wartości

Średnia krajowa automatycznie kojarzona jest z przeciętnym wynagrodzeniem obowiązującym we wskazanym okresie. Obliczana jest co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny, który bazuje na informacjach o wynagrodzeniach płynących od podmiotów zatrudniających na umowę o pracę powyżej 9 osób. Nie uwzględnia danych z mikro przedsiębiorstw, w których pracuje… około 95% zatrudnionych. Nie jest to więc miarodajna wartość, dotycząca ogółu społeczeństwa, dlatego publikowane wyniki często wywołują oburzenie. Ponadto, przy wyliczaniu średniej pensji brane są pod uwagę premie i bonusy, a uzyskana stawka przedstawiana jest w formie brutto, czyli jeszcze przed odjęciem od niej składek i podatków, jakie każdorazowo odprowadzane są z wynagrodzenia.

Średnia krajowa nie jest więc wskaźnikiem realnie obrazującym przeciętny poziom wynagrodzeń wypłacanych w Polsce. Bardziej wiarygodną wartością, uwzględniającą także zarobki zatrudnionych w mniejszych firmach, jest przeciętna pensja sektora gospodarki narodowej. Przy jej obliczaniu obowiązuje bowiem szerszy zakres danych i z tego powodu bliższa jest rzeczywistości. Trzeba jednak pamiętać, że większość rodaków uzyskuje zarobki w wysokości znacznie niższej od średniej, która windowana jest przez najlepiej opłacanych pracowników.

Średnia krajowa, jak jest obliczana?
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here