Szkolenie okresowe BHP pracownika – jak często je przeprowadzać?

Szkolenia w dziedzinie BHP to jeden z najważniejszych elementów gwarantujących pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz uczących ich bezpiecznego zachowywania podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzania szkolenia wstępnego dla każdej nowo zatrudnionej osoby.  Powinien on także organizować systematycznie okresowe szkolenia BHP, które mają na celu aktualizację wiedzy z zakresu BHP. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie szkolenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy.

Bezpieczeństwo pracownika

Bezpieczeństwo pracownika na stanowisku pracy powinno być zagwarantowane przez pracodawcę, jednak w dużej mierze zależy również od samego zatrudnionego. Podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest cykliczne organizowanie szkoleń z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Powinność ta jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zgodnie z zapisami rozporządzenia szkolenie okresowe ma na celu aktualizację, utrwalenie zdobytej wiedzy oraz zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi
w dziedzinie BHP. Takie szkolenia powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Szkolenia muszą być powtarzane, a ich częstotliwość zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy.

Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników.

Jak często powinny być organizowane szkolenia BHP?

Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy od dnia zatrudnienia osób na stanowiskach kierowniczych lub 12 miesięcy w przypadku pracowników na innych stanowiskach.

Kolejne szkolenia w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny odbywać się co 3 lata. Natomiast dla osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie istnieje szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia, szkolenia muszą odbywać się nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Pracodawcy są zobowiązani uczestniczyć w szkoleniach BHP co 5 lat, pracownicy biurowi – co 6 lat, a pracownicy zatrudnieni na stanowiskach których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nie rzadziej niż raz na 5lat.

Szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzane muszą być w formie instruktażu. Szkolenia pracowników administracyjno – biurowych, szkolenia dla osób kierujących pracownikami oraz dla pracodawców przeprowadzane mogą być w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy może przeprowadzić osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie i przygotowanie dydaktyczne w zakresie BHP.
W przypadku braku w firmie osoby przygotowanej do prowadzenia takiego instruktażu niezbędne jest wynajęcie specjalisty spoza zakładu pracy.

Znajomość przepisów i zasad BHP i przestrzeganie ich przez pracowników zwiększa bezpieczeństwo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Szkolenia okresowe mają na celu pogłębienie wiedzy osób zatrudnionych, a także przypomnienie im podstawowych zasad BHP.

 

Poprzedni artykułW jaki sposób zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej?
Następny artykułGadżety reklamowe dla firm w formie odblasków – dlaczego to dobry pomysł?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj