Rejestracja w urzędzie pracy krok po kroku

Kto może zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

Nie każdy bezrobotny może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Warto o tym wiedzieć zanim podejmie się jakieś kroki. Jeśli pobierasz świadczenia z ZUS-u lub opieki społecznej albo posiadasz jakąś nieruchomość rolną, to wtedy urząd pracy może odmówić przyznania Tobie statusu osoby bezrobotnej. Co więcej, rejestracja w Urzędzie Pracy odbywa się na podstawie meldunku stałego lub czasowego, a nie miejsca zamieszkania.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać status osoby bezrobotnej?

Aby móc zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna będziemy potrzebować: dowód osobisty, oryginały wszystkich świadectw pracy, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, zaświadczenia o ukończonych kursach, referencje itp.

Jak się zarejestrować?

Rejestracji można dokonać osobiście, trzeba przyjść do urzędu z przygotowanymi dokumentami. Jeśli jednak posiadamy podpis elektroniczny lub ePUAP, rejestracji możemy dokonać drogą internetową, bez wychodzenia z domu. Po rejestracji w Urzędzie Pracy otrzymujemy decyzje urzędu w naszej sprawie. Jeżeli jest to nasza ponowna rejestracja w Urzędzie Pracy, to wystarczy tylko, że uzupełnimy wcześniej dostarczone dokumenty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here